Siirry CAD-SAFAn mediasivustolle
CAD-SAFA   Suomen arkkitehtiliiton SAFAn alajärjestö

Cad-Safa toivottaa kaikki tietokoneella työskentelevät arkkitedit joukolla mukaan.
Tavoitteemme on saada mahdollisimman moni osallistumaan ja kehittämään kokouksiamme.
Kokoonnumme tällä hetkellä pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, mutta muualla asuvia
pyydetään käyttäjiksi ja vaikuttajiksi CAD-SAFA:n mediasivustolle. Kyseisen sivuston
kautta ajan myötä kerätään käyttäjien avulla kattava tieto- keskusteluportaali,
josta voi löytää vastauksen mieltä askarruttaneeseen kysymykseen.
Kaikki ovat tervetulleita toimintaan!

S I I R R Y   T Ä S T Ä   C A D - S A F A N   M E D I A S I V U S T O L L E